Ochrana ovcí pod Troskami

Zdeněk Krejčí hospodaří v jižní části Chráněné krajinné oblasti Český Ráj, nedaleko známé zříceniny hradu Trosky. Ozval se nám v dubnu roku 2018 s žádostí o pomoc při zabezpečení svého stáda asi 120 ovcí. Kromě toho chová také dvě desítky krav.

Přestože Český Ráj stále nepatří do oblastí, kde vlci trvale žijí, jejich návrat je možné v horizontu dalších let očekávat – ukázal to i případ vlčice, která byla začátkem roku 2020 sražena nedaleko Turnova. Považujeme za důležité, aby k realizaci preventivních opatření docházelo ještě před příchodem vlků. „Už jsem zažil, když se dostane pes do stáda a měli jsme dvanáct ovcí potrhaných. V případě vlků se obávám daleko větších následků“ vysvětluje Zdeněk Krejčí, proč se rozhodl k lepšímu zabezpečení svého hospodářství v předstihu. Značný čas zabere příprava a schvalovací proces projektu, také výchova pasteveckých psů trvá minimálně rok než pes dospěje a je schopný samostatné práce. Zdeňkovi Krejčímu zpracovalo Hnutí DUHA projekt do 110. výzvy Operačního programu životní prostředí, v rámci nějž byla preventivní opatření na ochranu stád podpořena z 80 %.

Zdeněk Krejčí pase v mobilních lankových ohradnících. Místo klasických plastových tyček s malou trvanlivostí si nechává nařezat železné tyče (používané ve stavebnictví jako výztuhy do betonu), na které připevňuje plastové izolátory a lanka. Aby byl ohradník účinný před útoky vlků, nejnižší lanko by mělo být umístěno do 20 cm nad zemí a mezi ostatními lanky by neměly být mezery větší než 30 cm. Takové opatření zabrání tomu, aby vlk ohradník podhrabal nebo prolezl. Nejvyšší vodič, který tvoří signální, dobře viditelná páska je umístěn ve výšce zhruba 130 cm.

Hlavním ochranným opatřením bylo však pořízení pasteveckých psů. Z důvodu turistických stezek vedoucích v blízkosti pastvin padla volba na pyrenejského horského psa, plemeno málo agresivní vůči lidem a dodnes využívané k ochraně stád především ve Španělsku a Francii. Protože pracovní psi se k ochraně stád před šelmami v České republice prakticky nevyužívají, přivezlo Hnutí DUHA chovateli osmitýdenní štěně přímo z pracovního chovu ve Španělsku, kde jeho rodiče stráží hospodářská zvířata po generace.

Od března 2019 se Bétonica postupně socializovala nejprve s jehňaty, později i s dospělými ovcemi. Při slučování se stádem se neobjevily žádné významné problémy ani během prvního roku na farmě, ani letos při porodech jehňat. Druhého psa si Zdeněk Krejčí pořídil z chovu v České republice (pes se narodil mezi jehňaty a jeho rodiče žili mezi ovcemi). Za první rok přítomnosti obou psů na pastvinách nedošlo ani k žádným konfliktům při kontaktu s cizími lidmi, kteří se pohybovali v jejich blízkosti. Psi je buď ignorovali nebo turisty na svou přítomnost z povzdálí upozorňovali štěkotem.

V rámci projektu byly dále pořízeny síťové ohradníky a ovčí plotové díly pro stavbu nezastřešeného košáru a pro oddělování stáda, což je praktické v raných fázích výchovy pasteveckých psů. Navíc byly vytvořeny cedulky, které budou upozorňovat procházející turisty na přítomnost pasteveckých psů. Oba psi jsou také sledovaní GPS obojky, což je praktické při kontrole práce psa v odlehlých lokalitách. Ostrý test fungování se stádem mají před sebou oba ochránci v této sezóně.

Zdeněk Krejčí k provedeným opatřením dodává: „Za nejdůležitější považuji dovézt psa ze zahraničí z nepřerušené pracovní linie a dobře se připravit na příchod. Od té chvíle je to improvizace. Spolupráce s Hnutím DUHA byla výborná. Bohužel administrace dotace byla velmi komplikovaná.”

Miroslav Kutal

Spolufinancováno Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.