Použití

Pevné ohrady se běžně používají k vymezení pastvin, kde jsou zvířata po většinu pastevní sezóny. Tyto ohrady však většinou nejsou postavené tak, aby stádo uchránily před útokem predátorů. Aby zvířata ohradou neprolezla, je nutné ohradu zajistit proti podhrabání:

nebo

Alternativou k mechanické ochraně proti podhrabání je využití pasteveckých psů v pevné ohradě.

Minimální výška pevné elektrifikované ohrady by stejně jako u mobilních ohradníků měla být 120 cm, lze ji navýšit o přídavný drát až do výšky 150 cm. Samotná ohrada může mít různé podoby: uzlíkové nebo vysokopevnostní pletivo na akátových kůlech nebo vypnutné dráty o průměru 1,5-2,5 mm pod napětím s rozestupy 20-30 cm, s nejnižším vodičem do 20 cm nad zemí.

Účinnost

Správně udržovaná pevná ohrada s elektrickými vodiči, bránící podhrabání, má podobnou účinnost jako mobilní elektrické ohradníky. Výhodou je, že zvířata vyplašená vlky pevnou ohradu zpravidla neprotrhnou. Je však třeba důsledně kontrolovat napětí v ohradníku a všímat si, zda jsou proti podhrabání chráněna i slabá místa na ohradě, tedy zejména brány.

Cena

Pevná ohrada je velkou vstupní investicí. Pokud však chovatel již pevnou ohradu má nebo ji plánuje postavit či obnovit kvůli vymezení pastviny pro hospodářská zvířata, nejsou přídavné prvky zajišťující ochranu proti vniknutí predátorů většinou významným navýšením - jde zejména o zvýšení počtu vodičů tak, aby ohrada splňovala minimální, výše popsané parametry. Náklady na následnou údržbu zahrnují zejména pravidelné podsekávání, aby nejnižší vodiče nezarůstaly trávou.

Požadavky a doporučení při instalaci

 

Spolufinancováno Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.