Pastevecký pes

Pastevečtí psi jsou časem prověření strážci stád a v oblastech s výskytem vlků se stále využívají.

Použití

Pastevečtí psi jsou tradiční metodou ochrany stád od doby, kdy lidé začali chovat hospodářská zvířata. Na rozdíl od honáckých psů mají pastevečtí psi potlačené lovecké instinkty, jsou mohutní, ale zároveň bystří. Je však nutné je již od věku 6-8 týdnů vychovávat s hospodářskými zvířaty, aby si k nim vytvořili silný vztah. V dospělosti pak pomáhají chránit stáda proti vlkům, medvědům, ale i liškám nebo dravcům. Jsou využitelní zejména u větších stád. Někdy může stačit i jeden pes, zejména je-li sebevědomý, pracuje na otevřených loukách s dobrou viditelností nebo hlídá jen nepočetné stádo na oplocené pastvině. Zpravidla se doporučuje mít psy alespoň dva: ve dvojici jsou psi sebevědomější a snadněji odrazí útok vetřelce. Pro větší stáda je zapotřebí více psů – zhruba podle pravidla jeden pes na sto ovcí. Proti smečce vlků je vždy účinnější více psů, kteří u stád plní různé role. Kromě toho, když jeden pes onemocní nebo fena nemůže být u stáda při hárání nebo výchově štěňat, stádo nezůstane bez ochrany. Použití některých plemen pasteveckých psů může být problematické v oblastech, kde se pohybuje hodně turistů. Pro české podmínky proto doporučujeme méně agresivní a spolehlivější plemena, jako je pyrenejský horský pes, maremmský pes, španělský mastin nebo kangal. Tato plemena se osvědčují v hustě zalidněných nebo turisticky exponovaných lokalitách ve Španělsku, Švýcarsku nebo v Německu, ale také u chovatelů dobytka v České republice.

Účinnost

Správně vychovaní pastevečtí psi jsou velmi spolehlivým ochranným opatřením. Přítomnost psa, jeho hlasitý štěkot a statečnost při setkání s šelmami mohou stačit k odehnání vlků od stáda. Tito psi se nebojí s šelmami i bojovat, pokud je to nutné. Pes je dobrým hlídačem jen v případě, že byl od malička chován u stáda, ne mezi lidmi. Je naprosto nezbytné, aby si navykl chovat se ke stádu, které má chránit, neagresivně a láskyplně. Je velmi důležité psy náležitě krmit. Vyhladovělí psi nebudou jako ochránci účinní. Dokonce mohou způsobit velký problém, pokud začnou jako potravu lovit divoká nebo i hospodářská zvířata.

Cena

Pastevečtí psi nejsou levným ochranným opatřením. Pořizovací náklady jsou ve srovnání s budováním pevných ohrad spíše nižší, je však třeba počítat s krmením, zdravotní péčí a zejména v prvním roce s časovou investicí při výchově psa. Protože pastevečtí psi nejsou v Česku běžně využíváni k ochraně stád, pořízení kvalitního štěněte z pracovního chovu může být značně časově a finančně náročné. Zpravidla je třeba si pro štěně zajet k osvědčenému chovateli do zahraničí. Cena za dopravu tak může přesáhnout i vlastní cenu štěněte. Pro sledování a kontrolu práce psa jsou vhodné GPS obojky. Při nápravě nežádoucího chování psa lze dočasně využít elektrické výcvikové obojky.

Doporučení pro koupi a výchovu pasteveckých psů

Téma správné výchovy pasteveckých psů je obsáhlé. Doporučujeme například publikaci “Pastevečtí psi: praktická příručka pro chovatele hospodářských zvířat” z které zdůrazňujeme tato doporučení týkající se praktické výchovy:

 

Spolufinancováno Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.