MOBILNÍ ELEKTRICKÝ OHRADNÍK

Elektrický ohradník je jedním z nejoblíbenějších a nejúčinnějších ochranných opatření proti velkým šelmám.

Použití

Lankový nebo síťový elektrický ohradník mají univerzální použití. Logicky jsou vhodné především tam, kde se místo pastvy během roku mění nebo je třeba v zájmu ochrany přírody zachovat průchodnou krajinu mimo období pastvy. Údržba vegetace v okolí ohradníků je snazší, protože je možné ohradníky snadno posunout nebo nadzvednout lanka. Síťové ohradníky je vhodnější instalovat v málo členitých terénech, ale mohou být méně stabilní na návětrných svazích a mají větší délku drátů, tedy i vyšší odběr ve srovnání s lankovým ohradníkem. Lankové elektrické ohradníky mají oproti síťovým výhodu, že zvířata s rohy se do něj nezamotají.

Účinnost

Správně instalovaný a udržovaný elektrický ohradník o minimální výšce 120 cm je jedním z nejúčinnějších ochranných opatření proti šelmám. Samotný ohradník představuje fyzickou překážku a elektrický šok je pro zvíře, které se plotu dotkne, nepříjemný. U lankových ohradníků je třeba, aby nejnižší drát byl v minimální výšce 20 cm nad zemí, aby šelmám zabránil podlezení. Jednou ze slabin ohradníku je, že zvířata vyplašená vlky ho mohou sama protrhnout. Nejzásadnější je proto ponechat zvířatům dostatek místa, aby se cítila v bezpečí před šelmami zvenčí. Účinnost může být zvýšena přítomností pasteveckého psa uvnitř ohrady.

Cena

Elektrický ohradník vyžaduje středně vysokou vstupní investici; je třeba obstarat sítě nebo lanka se sloupky, zdroj impulzů a zkoušečku napětí. V lokalitách, kde není přístup elektřiny, je nutné používat akumulátory, případně dobíjení s malými solárními panely, což zvyšuje vstupní investici. Poměrná cena je tím nižší, čím větší je velikost ohrazeného prostoru. Pokud je ohradník stále pod napětím, fyzický kontakt se zvířaty (ať už s hospodářskými nebo divokými) je minimální a lankový ohradník z plastových lanek má dlouhou životnost. Cena pochopitelně závisí na typu a kvalitě použitých sloupků, výkonu zdroje a přítomnosti akumulátoru či solárního panelu.

Požadavky a doporučení při instalaci

Lankový ohradník

Síťový ohradník

Všechny typy

 

Spolufinancováno Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.