MOBILNÍ ELEKTRICKÝ OHRADNÍK

Elektrický ohradník je jedním z nejoblíbenějších a nejúčinnějších ochranných opatření proti velkým šelmám.

Použití

Lankový nebo síťový elektrický ohradník mají univerzální použití. Logicky jsou vhodné především tam, kde se místo pastvy během roku mění nebo je třeba v zájmu ochrany přírody zachovat průchodnou krajinu mimo období pastvy. Údržba vegetace v okolí ohradníků je snazší, protože je možné ohradníky snadno posunout nebo nadzvednout lanka. Síťové ohradníky je vhodnější instalovat v málo členitých terénech, ale mohou být méně stabilní na návětrných svazích a mají větší délku drátů, tedy i vyšší odběr ve srovnání s lankovým ohradníkem. Lankové elektrické ohradníky mají oproti síťovým výhodu, že zvířata s rohy se do něj nezamotají.

Účinnost

Správně instalovaný a udržovaný elektrický ohradník o minimální výšce 120 cm je jedním z nejúčinnějších ochranných opatření proti šelmám. Samotný ohradník představuje fyzickou překážku a elektrický šok je pro zvíře, které se plotu dotkne, nepříjemný. U lankových ohradníků je třeba, aby nejnižší drát byl v minimální výšce 20-25 cm nad zemí, aby šelmám zabránil podlezení. Jednou ze slabin ohradníku je, že zvířata vyplašená vlky ho mohou sama protrhnout. Nejzásadnější je proto ponechat zvířatům dostatek místa, aby se cítila v bezpečí před šelmami zvenčí. Účinnost může být zvýšena přítomností pasteveckého psa uvnitř ohrady.

Cena

Elektrický ohradník vyžaduje středně vysokou vstupní investici; je třeba obstarat sítě nebo lanka se sloupky, zdroj impulzů a zkoušečku napětí. V lokalitách, kde není přístup elektřiny, je nutné používat akumulátory, případně dobíjení s malými solárními panely, což zvyšuje vstupní investici. Poměrná cena je tím nižší, čím větší je velikost ohrazeného prostoru. Pokud je ohradník stále pod napětím, fyzický kontakt se zvířaty (ať už s hospodářskými nebo divokými) je minimální a lankový ohradník z plastových lanek má dlouhou životnost. Cena pochopitelně závisí na typu a kvalitě použitých sloupků, výkonu zdroje a přítomnosti akumulátoru či solárního panelu.

Požadavky a doporučení při instalaci

Lankový ohradník

Síťový ohradník

Všechny typy

Spolufinancováno Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.